Witam 

 

Grafika_UKEW poniżej znajdują się wszystkie niezbędne informacje pozwalające na przystąpienie do egzaminu na Radiooperatora Bliskiego Zasięgu SRC w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej organizowanego Przez Państwowy Urząd Komunikacji Elektronicznej.

 

Egzaminy są organizowane systematycznie w większości miast wojewódzkich. Czasami sesje egzaminacyjne są nawet kilka razy w miesiącu Harmonogram sesji egzaminacyjnych na rok 2015

 

Uzyskany dokument jest międzynarodowym potwierdzeniem kwalifikacji uzyskanym zgodnie z wymaganiami Uchwały 343 Regulaminu Radiokomunikacyjnego stanowiącego dokument uzupełniający Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, do wykonywania obowiązków radiowych na statku nie podlegającym Konwencji SOLAS, wyposażonym w urządzenia GMDSS.

 

 

Do przystąpienia do egzaminu nie jest konieczne przejście kursu i szkolenia z zakresu wymaganej wiedzy.

To poczucie odpowiedzialności i gwarancji bezpieczeństwa, zdrowia i życia załóg dyktuje wszystkim sternikom przejścia szkoleń i zdobywania jak największego  doświadczenia w posługiwaniu się radiem na morzu.

Podkreślam stanowczo, że wszystkie dodatkowe informacje i doświadczenia możliwe do zdobycia podczas szkoleń, kursów i wykładów mogą Państwa dodatkowo przygotować do praktycznego posługiwania się radiem na morzu.

Najbardziej efektywne jest doświadczenie zdobyte podczas praktycznego wykorzystania radia na morzu. Zachęcam też do nabycia dostępnych podręczników dla Radiooperatorów, podręczników słownictwa morskiego. Zachęcam też do nauki posługiwania radiem podczas wszystkich odbywanych rejsów.

 

Do pobrania;

  1. Harmonogram sesji egzaminacyjnych na rok 2015
  2. Wniosek o wydanie świadectwa SRC (wniosek o przystąpienie do egzaminu)
  3. Przykładowy test na świadectwo SRC (Radiooperator Bliskiego zasięgu);
  4. Wszystkie pytania testowe na świadectwo SRC, wraz z zaznaczonymi odpowiedziami;

 

Informacja o wysokości opłat za:                                    wydanie świadectwa       egzamin 

  1. g) Operatora łączności dalekiego zasięgu.                                  25 zł                        120 zł
  2. h) Operatora łączności bliskiego zasięgu.                                   25 zł                        100 zł

 

 

Opłatę należy wysłać na konto Urzędu Komunikacji;

NBP O/O Warszawa: 75 1010 1010 0060 4422 3100 0000
Tytuł wpłaty: za egzamin i za świadectwo MOR

 

Do wniosku o wydanie świadectwa należy dołączyć: 

  1. a) Dwa aktualne, jednakowe, legitymacyjne (podpisane) zdjęcia o wymiarach (35 x 45)mm
  2. b) Dowód lub kserokopię dowodu wniesionej opłaty za egzamin i świadectwo

 

 Grafika_UKE_dluga

Sekretarzem Komisji Egzaminacyjnej U.K.E. jest Pani Ewa Filc.

 

Kontakt:

 

 

 

W razie pytań służę pomocą !!

Pozdrawiam serdecznie

Kpt. Adam