Adam 4

Adam 3

 

 

Uprawnienia Właściciela / Kapitana Adama Jakubczaka

 

 

 

 

Na morzu zawodowo od ponad 8 lat.

 

Od kilkunastu lat organizator przygód ekstremalnych. Narciarz, spadochroniarz i ratownik.

Absolwent Pedagogiki Społecznej na Uniwersytecie w Łodzi, Student Akademii Morskiej w Szczecinie

 

Jak sam podkreśla, gwarancją jego sukcesu jest jego pasja ! Pasjonat morza, żeglugi i ludzi morza !

 

Dodatkowe uprawnienia;Adam 1

 

-Instruktor Żeglarstwa Morskiego ISSA,

Sea Sailing Instructor

 

-Instruktor Żeglarstwa PZŻ,

Certificate of Competency PYA Sailing Instructor

 

-Radiooperator Łączności Dalekiego Zasięgu U.K.E. (urządzenia GMDSS) Long Range Operator’s Certyficate

 

-Przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa (Urząd Morski Szczecin, VI/1 konwencji STCW)

Basic Safety Training Certyficate

– Indywidualne Techniki Ratunkowe Personal Survival Techniques

– Ochrona Przeciwpożarowa Fire Prevention and Fire Fighting

– Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej Elementary First Aid

– Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna Personal Safety and Social Responsibilities

 

Dodatkowe uprawnienia zawodowe Żeglugi Wielkiej (zgodne z konwencją STCW);

 

– Medical Certificate at Sea do 12-12-2015

 

– Przeszkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich V/2,6 Konwencji STCVW

Certificate of Training in Crisis Management and Human Behaviour

 

– Przeszkolenie w zakresie kierowania tłumem, V/2,4 Konwencji STCW

Certifikate in Trainin in Crowd Management

 

– Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba, V/2,7 Konwencji STCW

Certifikace of Training in Passanger Safety, Cargo Safety anh Hull Integrity

 

– Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich, V/2,5 konwencji STCW

Certifikate of Safety Training for personnel providing direct service to passangers in pasanger spaces on board passanger ships

 

– Przeszkolenia na zbiornikowce do przewozu produktów naftowych, chemikaliów i gazów skroplonych, stopień pierwszy i drugi, V/1,1 Konwencji STCW

Certifikate of Training in Tanker Familiarization

 

 

Baltic-2BAnchor-2B-2BLegzira-2B13 Baltic-2BAnchor-2B-2BGIbraltar-2B4

Calpe-2B1